Hotline: 0967 968 068
Hệ thống khử khoáng - khử cứng và chống cáu cặn đường ống
Thiết bị lọc tự rửa
Thiết bị lọc tinh - lọc lưu lương cao High Flow - lọc túi
Lõi lọc cartridge và lõi màng sợi rỗng MF-UF
Màng siêu lọc UF
Màng lọc/Màng MBR / Giá thể vi sinh cho các ứng dụng xử lý - thu hồi và tái sử dụng nước thải
Hệ thống khử trùng UV & Ion Bạc cho thương mại - công nghiệp
Thiết bị tách dầu mỡ tự động
ĐỐI TÁC

Thiết bị cho ứng dụng thương mại - công nghiệp và nông nghiệp

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0967 968 068