Hotline: 0967 968 068
Hệ thống khử khoáng - khử cứng và chống cáu cặn đường ống
Thiết bị lọc tự rửa
Thiết bị lọc cartridge - lọc túi
Lõi lọc cartridge và lõi màng sợi rỗng MF-UF
Module màng lọc UF
Màng và vỏ màng RO
Màng lọc cho các ứng dụng xử lý - thu hồi và tái sử dụng nước thải
Hệ thống khử trùng UV thương mại - công nghiệp
Thiết bị và Hệ thống Quan trắc tự động
Bơm và Máy thổi khí Turbo
Thiết bị tách dầu mỡ tự động
Vật liệu lọc nước và hóa chất
ĐỐI TÁC

Thiết bị cho ứng dụng thương mại - công nghiệp và nông nghiệp

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0967 968 068