Hotline: 0967 968 068
Hệ thống khử khoáng - khử cứng và chống cáu cặn đường ống
Thiết bị lọc tự rửa
Thiết bị lọc tinh - lọc lưu lương cao High Flow - lọc túi
Lõi lọc cartridge và lõi màng sợi rỗng MF-UF
Màng siêu lọc UF
Hệ thống siêu lọc UF
Hệ thống xử lý nước biển - nước nhiễm mặn Fci watermakers
Màng lọc MBR / Giá thể vi sinh cho các ứng dụng xử lý - thu hồi và tái sử dụng nước thải
Hệ thống khử trùng UV & Ion Bạc cho thương mại - công nghiệp
Thiết bị tách dầu mỡ tự động
Bơm và Máy thổi khí Turbo
Thiết bị và Hệ thống Quan trắc tự động
Vật liệu lọc nước và hóa chất
ĐỐI TÁC

Thiết bị cho ứng dụng thương mại - công nghiệp và nông nghiệp

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0967 968 068